Διοργάνωση Τεχνοεκδοτική Tpress

Εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στο VERDE.TEC FORUM 2023

Εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στο VERDE.TEC FORUM 2023