Διοργάνωση Τεχνοεκδοτική Tpress

Δυναμική και επιτυχημένη η 4η διεθνής έκθεση «Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Δυναμική και επιτυχημένη η 4η διεθνής έκθεση «Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος