Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Greek Green Awards 2022: Από όλη την Ελλάδα οι 63 καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές


Από τις 101 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρδισαν βραβείο σε μία από τις κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας, και αφορούν την δραστηριότητα των ΟΤΑ, των φορέων τους, των φορέων της Πολιτείας αλλά και εταιρείες από τον χώρο των πράσινων τεχνολογιών. Αναλυτικά οι νικητές: 

ΒΡΑΒΕΙΑ GREEK GREEN AWARDS 2022

A.ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Β. ΔΗΜΟΙ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ε. ΦΟΡΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΤ. ΦΟΡΕΙΣ


Εκτύπωση στις 04/06/2023
Από την ιστοσελίδα verde-tec
www.verde-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=386