Κατηγορίες

Διοργανώτρια εταιρεία


Newsletter
Εγγραφείτε για άμεση και συνεχή ενημέρωση

VERDE -TEC 2019 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

18/01/2019

Ακολουθεί ο κατάλογος των Εκθετών της 3ης Διεθνούς Έκθεσης “Verde.Tec 2019”, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην «Τεχνοεκδοτική / T-Press», η οποία επί σειρά ετών στηρίζει και αναδεικνύει τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται.

 

aleosolar GmbH

Η aleo solar GmbH είναι κατασκευαστής υψηλής απόδοσης ΦΒ πλαισίων στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας και προμηθεύει ΦΒ συστήματα την παγκόσμια φωτοβολταϊκή αγορά. 

Με περίπου 330 άτομα προσωπικό και με εμπειρία από το 2001, η εταιρεία έχει βαθιά τεχνογνωσία κατασκευής ΦΒ πλαισίων.

 

ALPE-TECH ΓΚΙΟΣΕΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ

Εισάγουμε και προμηθεύουμε μηχανήματα συμπίεσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανήματα επιστρεφόμενων κενών φιαλών και δοχείων, εξοπλισμό καθαρισμού δαπέδων και εξωτερικών χώρων, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα.

Παρέχουμε Τεχνική Υποστήριξη σε πανελλήνια εμβέλεια χάρη στο εξειδι­κευμένο προσωπικό μας.

 

Aqua Project ΙΚΕ

Η AQUA PROJECT είναι μία νέα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Διαθέτει μία σειρά προϊόντων, όπως υδρομετρητές, συστήματα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών από απόσταση στα δίκτυα ύδρευσης, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν.

 

Aris Enerji A.S.

Η εταιρεία ArisEnerJi σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό που εξυ­πηρετεί επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογές αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου και αερίων από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (LFG).

 

B2Green.gr – RunMyProject.gr

 Το B2Green (B2Green.gr & RunMyProject.gr) είναι η πλέον δραστήρια ενη­μερωτική – επαγγελματική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα, εστιασμέ­νη στις πράσινες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.

 

ChemoFluid ΟΕ

H εταιρεία ChemoFluid ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1991 και από το διάστημα αυτό έως και σήμερα δραστηριοποιείται ανελλιπώς στον χώρο:

 

CINK Hydro Energy k.s.

Η εταιρεία CINK Hydro – Energy k.s. κατασκευάζει μικρούς υδροηλεκτρι­κούς σταθμούς ισχύος έως 7 MW ανά μονάδα και αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες που διαθέτουν παγκοσμίως την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίηση τεχνικώς ολοκληρωμένων παραδόσεων σε όλους τους σημαντι­κούς τύπους στροβίλων, όπως είναι οι “Crossflow”, “Kaplan”, “Pelton” και “Francis”. Όλος ο εξοπλισμός παράγεται αποκλειστικά στην Ευρώπη.

 

CITIPOST IKE

Η CITIPOST προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της διαχείρι­σης στερεών αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, μέσω σύγχρονων εξειδικευμένων τεχνολογιών, εφαρμόζοντας δι­εθνής βέλτιστες πρακτικές.

 

COMBATT AE

Η COMBATT AE είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσ­σωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, με πανελλαδική εμβέλεια.

Σκοπός της COMBATT AE είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνι­κών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική Νομοθεσία.

 

CORE SOLUTIONS

Η CORE SOLUTIONS ιδρύθηκε στα τέλη του 2004 από Έλληνες expert στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με πολύ μεγάλη εμπειρία και πλήθος έργων στο Δη­μόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Hεταιρεία δραστηριοποιείται:

 

DOTSOFT AE

Η DOTSOFT ΑΕ είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δρα­στηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

 

ECOELASTIKA AE ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η EcoElaStika ΑΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με Πανελλαδική εμβέλεια, που έχει κύριο στόχο την παρακολούθηση, τη συλλογή, την επε- ξεργασία και την τελική αξιοποίηση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

 

ECOVRS Κ. Α. ΒΕΚΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία ECOVRS από το 2005 ειδικεύεται στην προμήθεια λύσεων για την διαχείριση των οργανικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τόσο σε δή­μους όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αντιπροσωπεύοντας εταιρείες από όλο τον κόσμο προωθεί την διαλογή στην πηγή και την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων σε μικρές δημοτικές μονάδες και οικίες. Οικιακή κομποστοποίηση με επιλογές για θερμές και ψυχρές περιοχές, μηχανική κομποστοποίηση σε κλειστά συστήματα χωρίς όχληση, μονάδες ξήρανσης βιοαποβλήτων, κάδοι πεζοδρομίου νέας τεχνο­λογίας με σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης και πρέσες ανακυκλώσι­μων για πράσινες γωνιές είναι κάποιες από τις λύσεις που προωθούνται.

 

ENACT AE

Η ENACT AE είναι μια δυναμική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρεία σεβόμενη απόλυτα την αειφόρο και βιώσι­μη ανάπτυξη, επενδύει σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών αποδόσεων. Παρέχει ανα­βαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

ENERGY4SMART

Η energy4smart είναι μια νεοφυής επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από τις καινοτόμες τεχνολογικές κατασκευές της.

Μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει επιλέξει να σκέφτεται out of the box, έξω από την συνηθισμένη νοοτροπία ως προς την επιτυχία αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής.

 

ENVIPCO - ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ

Η ελληνική εταιρεία TEXAN πρωταγωνιστεί από τη δεκαετία του ’80 στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών με την τοποθέτηση, λειτουργία και συνολική διαχείριση των υψηλής τεχνολογίας «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης».

 

EUROCONNECT

Η EuroConnect αποτελεί το σύνδεσμό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με κέντρο το γραφείο μας στην καρδιά της Ευρώπης παρέχει μία πρωτοπορι­ακή υπηρεσία αντιπροσώπευσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Το γραφείο μας απευθύνεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς όπως ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, ΠΕΔ, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συνδέσμους και επιμελητήρια που επιθυμούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

 

EVOTROPIA - START UP Ecological Finance Architecture

Η EVOTROPIA δραστηριοποιείται στην Έρευνα & Ανάπτυξη μεθόδων απο­τίμησης φυσικού κεφαλαίου, καθώς και χρηματοδοτικών, τραπεζικών και ασφαλιστικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κυκλικής οι­κονομίας. Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών της επιχείρησης είναι να συ­νεισφέρει στην καθιέρωση αγορών κυκλικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Έχοντας επενδύσει σε αυτήν την ταυτό­τητα, από τις 15 Νοεμβρίου 2018, το εμπορικό μας σήμα έχει κατοχυρωθεί σε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις (3) κλάσεις του Συστήματος Ταξινόμησης της Βιέννης (36: Οικονομικές Υπηρεσίες, 41: Επιμόρφωση και 42: Επιστήμη και Τεχνολογία).

 

Fil-eco IKE

Η Fil-eco ικε είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, της οποίας η 30χρονη εμπειρία στον τομέα Οικολογία - Περιβάλλον συνδυάζεται με την επιστημο­νική κατάρτιση. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των καιρών, την ανακύκλωση, εγκαινίασε νέα επαγγελματική πορεία με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αντικείμενο δράσης της είναι η μελέτη και η προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση των απορριμμάτων, σύμμεικτων, οργανικών και ανακυκλωσίμων υλικών.

 

FLOW CONTROL AND MEASUREMENT ΕΥΦΗΜΙΑ Ι.ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ

Η FCM δραστηριοποιείται στο χώρο της μέτρησης και ρύθμισης παροχής ρευστών από το 2006.

Συνεργαζόμενη με τις εταιρείες Bronkhorst Group of Companies (Bronkhorst High-Tech, Mass Flow Online, M+W Instruments), με την εταιρεία Badger Meter Europa καθώς και με την Ramen Valves εξασφαλίζει ποιοτικές λύ­σεις σε εργαστηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

 

FREE - RECYCLE SKOUBOURIS KONSTANTINOS

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / FREE - RECYCLE δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης από το 2011.

 

GEKAS METAL GROUP

Η Gekas Metal Group (GMG) είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εται­ρεία Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων στην Ελλάδα και μία από τις μεγα­λύτερες στα Βαλκάνια.

Για περισσότερα από 40 χρόνια παράγουμε τα εξαιρετικής ποιότητας προϊό­ντα μας στο εργοστάσιό μας στην βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια εξάγουμε την παραγωγή μας στην Ευρώπη και σε περισσότερες από 18 χώρες σε ολό­κληρο τον κόσμο.

 

GEPA LIFT

H εταιρεία GEPA LIFT εδρεύει και δραστηριοποιείται στο Δήμο Αλμωπί­ας από το 1981.

Όλα τα χρόνια συνεχούς επιχειρηματικής δράσης έχει επιδείξει σημαντικό­τατο έργο στον τομέα της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στοχεύοντας πάντα στις νέες τεχνολογίες και με βασική δραστηριότητα την κατασκευή μηχανημάτων ανύψωσης, βυθιζόμενων συστημάτων μείωσης κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και μηχανημάτων παραγωγής κόμποστ, η επιχείρηση πέτυχε πρωτεύοντα ρόλο στον κλάδο της, στηριζόμενη στην μακροχρόνια εμπειρία και στη συνεχή ενημέρωση και προβολή.

 

GlobiLED

H GlobiLED:

 • H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LEDπου ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LEDυψηλής τεχνολογίας, με εμπορική δραστηριότητα σε πάνω από 13 χώρες.
 • Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους καθώς και στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας: Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarkets, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία, Δήμους, κ.λπ.
 • H GlobiLED διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αποπεράτωση έργων LEDμεγάλης κλίμακας.
 

GREENFIELD- START UP

Ομάδα Greenfield Utility

Εταιρεία οργάνωσης ιδιωτικού διαμεσολαβητικού δικτύου ανακύκλωσης, μέσω συλλογής πρωτότυπων υλικών και εμπορικής αξιοποίησης αυτών, μέσω παροχής τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές ποικίλης προέλευσης αναφορικά με τον τομέα δραστηριοποίησης και χρήσεων. Αρχική εστίαση σε πρώτες ύλες χαμηλού κόστους και ταυτόχρονα υψηλής προστιθέμενης αξίας συσσωρευόμενων εκ του τομέα F&B, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας συλλογής, επεξεργασίας και επαναδιάθεσης των συγκεκριμένων ανακυκλώσιμων υλικών.

 

GRILLO SPA

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1953 από τον Benito Pinza, με στόχο την κατασκευή επαγγελματικών αγροτικών και κηποτεχνικών μηχανημάτων. 

 

INDAQUA SA

Η INDAQUA είναι η κορυφαία ιδιωτική εταιρεία της Πορτογαλίας που δρα­στηριοποιείται στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης νερού, με περί­που το 30% του μεριδίου αγοράς από πλευράς πληθυσμού που εξυπηρετείται από ιδιωτικούς φορείς. Από το 1994, η INDAQUA ανήκει πλέον πλήρως στον όμιλο MIYA.

Στην Πορτογαλία, η INDAQUA διαχειρίζεται 6 δημοτικές παραχωρήσεις και συμμετέχει σε δημοτική εταιρεία νερού που εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 ανθρώπους. Επιπλέον, η INDAQUA εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 ανθρώπους στην Αγκόλα καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου.

 

InterMachinery GmbH Τεχνολογίες περιβάλλοντος

Η INTERMACHINERY ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εξειδικεύεται στην εμπορία μηχανημάτων ανακύκλωσης, μετράει ήδη από τους εταίρους της 30 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης δραστηριότητας σε δομικά - λατομικά μηχανήματα και φορτηγά στην Γερμάνια και στην Ελλάδα. Η γρήγορη εξάπλωση της ιδέας της ανακύκλωσης, οι ανάγκες της αγοράς για αξιόπιστες λύσεις αλλά και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία των μετόχων της, ώθησαν την INTERMACHINERY για συνεργασίες με ξένους οίκους δίνοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως με την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία σε μικρού, μεσαίου ή βαρέως τύπου μηχανημάτων.

 

ISWA

Η ISWA, η Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, είναι μια πα­γκόσμια, ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική ένωση που λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί τη μοναδική παγκόσμια ένωση που προω­θεί την αειφόρο, ολοκληρωμένη και επαγγελματική διαχείριση αποβλήτων. Ιδρύθηκε το 1970.

 

Κmetrics

Η Kmetrics είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα στο σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Διαθέτει ομάδα έμπειρων μηχανικών και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. 

 

ΚOSMOTRAK APOSTOLOPOULOS

Η εταιρεία KOSMOTRAK APOSTOLOPOULOS, με εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών στον τομέα του εμπορίου ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων και μηχανημάτων ειδικών εφαρμογών, αντιπροσωπεύει αποκλειστι­κά και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα προϊόντα των οίκων:

 • Manitou: τηλεσκοπικοί φορτωτές, εξέδρες εργασίας, ανυψωτικά περονοφόρα ανωμάλου εδάφους.
 • Mustang: Ελαστιχοφόροι και ερπυστριοφόροι φορτωτές πλάγιας ολίσθησης, αρθρωτοί φορτωτές.
 • Yanmar: Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς, αρθρωτοί φορτωτές, μικρά dumper.
 • Simex: Προσαρτήματα και εξαρτήματα για φορτωτές και εκσκαφείς.
 • Augertorque: Τρυπάνια εδαφών και προσαρτήματα για εκσκαφείς και φορτωτές.
 

MASCUS GREECE

Με πάνω 3.350.000 επισκέψεις των αγοραστών κάθε μήνα, η Mascus εί­ναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα στον κόσμο για την αγορά και την πώληση βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών.

Βρείτε τα καλύτερα μηχανήματα και φορτηγά στην Mascus!

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Τουρκάκης

 

MIYA GROUP

Η Miya παρέχει σήμερα υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ευρώ­πη, την Καραϊβική και την Αφρική, μέσω διαφόρων μοντέλων συνεργασίας, σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Η Miya διαχειρίζεται μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα παγκο­σμίως έργα, στον τομέα της αποδοτικότητας των υδάτων, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

 

MYRONWIND

Η εταιρεία Φ. ΤΣΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ με τον διακριτικό τίτλο myronwind, ιδρύθη­κε το 2012 και στεγάζεται στη ΒΙ. ΠΕ Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Η myronwind κατασκευάζει μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας στον χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα συστήματα ή σε συστήματα διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας.

 

OLYMPIC ENGINEERING

Η OlympicEngineering & Consultingιδρύθηκε το 2008 από τον ηλε­κτρολόγο μηχανικό ΕΜΠ Σιδηροκαστρίτη Α. Ζώη.

 

ON FLOW IKE

Η ONFLOW, μέλος του ομίλου MULTIGAS, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε στρατηγική θέση για την εξυπηρέτηση της ελληνικής, βαλκανικής και κυπρι­ακής αγοράς. Δραστηριοποιείται στους τομείς των εξειδικευμένων υπηρε­σιών δικτύων αγωγών, συστημάτων υποδομής Ο.Κ.Ω. και περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα επεξεργασίας αποβλήτων και εν γένει στην διαχείριση περιβαλλοντικών έργων, την οδήγησε στην εξασφά­λιση συνεργασιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών.

 

PARITY PLATFORM IKE - START UP

Ένα διαδικτυακό marketplace που επιτρέπει σε περισσότερους επενδυτές να επωφεληθούν από έργα πράσινης ενέργειας.

Η Parity αναπτύσσει το λογισμικό (Parity Platform) που υποστηρίζει τε­χνολογικά το marketplace. Παράλληλα, εντοπίζει στην αγορά έργα πράσινης ενέργειας που αναζητούν χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά περνούν έλεγχο due diligence από εξωτερικούς παρόχους και ενσωματώνονται στην πλατφόρ­μα.

 

PHOTOVOLTAIC

Η εταιρεία Photovoltaic έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Eίναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 και έχει εγκαταστή­σει περισσότερα από 20 MW σε αυτόνομα συστήματα και 250 MW σε διασυν­δεδεμένα συστήματα.

Οι εταιρείες που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα είναι η SolarWorld AG (πρώην Siemens Solar GmbHκαι Shell solar), η Steca Elektronik GmbH, η Rolls Barden UK, η Outback, η Vega και η Phaeusn (Μέτοχοι κατά 1/3).

 

PROSPER HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία PROSPER HELLAS SA παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμ­βουλές και μελέτες σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδά­των.

Οι στόχοι της εταιρείας είναι: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλες κατασκευαστικές και εργολαβικές εταιρείες (ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, J&P), καθώς και με το Δημόσιο Τομέα.

 

PTA REHAB - START UP

Η PTA δημιουργεί προσωποπαγής ορθοπεδικούς νάρθηκες (εξωσκελετούς υγείας) με την μέθοδο της ταχείας στρωματικής κατασκευής (3d printing) με πρώτη ύλη τα ανακυκλωμένα υλικά (π.χ. πλαστικά μπουκάλια).

Η ιδέα αυτή απευθύνεται στον πελάτη - ασθενή, στον ιατρό με ειδικότητα σχετική με την αποκατάσταση π.χ. ορθοπεδικό - φυσιάτρο, φυσικοθεραπευ­τή και σε μεγάλες δομές υγείας - οργανισμούς οι οποίες αποτελούν και δε­ξαμενή ανακυκλώσιμων υλικών.

 

RAM EUROPE

Η RAM EUROPE ΑΕ, έχει παρουσία από το 1951, στο χώρο κατασκευής ειδι­κών μηχανημάτων. Στην μακρόχρονη πορεία της έχει εκτελέσει με επιτυχία πολλές συμβάσεις και έχει πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τις ερευ­νητικές δραστηριότητές της.

 

RECOIL - START UP

Η RECOIL ξεκινά ως μια ομάδα δραστήριων φοιτητών με οικολογικές ανη­συχίες, έντονη φαντασία και ανυποχώρητη όρεξη για δουλειά.

 

 

RECYCGLOBE IKE

Η RECYCGLOBETM είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει και προμηθεύει software και hardware συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις που δραστηριο­ποιούνται στην συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμών υλικών (υγρά και στερεά).

Η RECYCGLOBETM έχει αναπτύξει την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει παραγωγούς ανακυκλώσιμων υλικών με εταιρείες ανακύκλωσης (Ιδιώτες-Δήμοι).

 

RHINO WRAPPING HELLAS EE

Η RHINO WRAPPING HELLAS, ιδρύθηκε ως άμεσος συνεργάτης και απο­κλειστικός αντιπρόσωπος της RHINO SHRINK WRAP (UK), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κάλυψης ικριωμάτων, χώρων, εξοπλισμού, και άλλες εφαρμογές περιορισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας από καιρικά φαινόμενα κ.ά.

 

SAVE YOUR PLANET - START UP από την Nurbs Productions

Τι είναι το “Save your Planet”;

Το “Save your Planet” είναι ένα Cross platform, entertaining, eco-educational project αποτελούμενο από δυο 3Danimation σειρές, μια για παιδιά και ενήλικες και μια για pre-School παιδιά.

 • Βιβλία,
 • Δύο Applications για Tablets, Smartphones,
 • ένα παιχνίδι για παιδιά, όπου μέσω του παιχνιδιού εκπαιδεύονται για το περιβάλλον,

ένα Application όπου με την τεχνική του augmented reality, ζωντανεύει το βιβλίο (με Animation, μουσική και narration),

 • Merchandise (dolls, t-shirts, stickers…).
 

SCIROCCO AE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η SCIROCCO AE δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εξοπλισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Δι­αθέτει άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ανακύκλωσης.

Η SCIROCCO AE εισάγει εξοπλισμό ανακύκλωσης καθώς και συστήματα συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων, έχοντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Φινλανδικής MOLOK® ORIGINAL με το κορυφαίο και οι­κονομικότερο ημιυπόγειο σύστημα συλλογής απορριμμάτων.

 

SPATHARAS GROUP

H εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC έχει καθιερωθεί ως μια από τις ση­μαντικότερες εταιρείες στις εισαγωγές - εξαγωγές και το εμπόριο όσον αφο­ρά γερανούς, βαριά μηχανήματα και ανταλλακτικά παγκοσμίως. Με βάση τη διεθνή της αναγνώριση, σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικιάσεως μηχανημάτων οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, έχουν αναθέσει στη εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC τον σχεδιασμό του εκσυγ­χρονισμού και της προμήθειας του εξοπλισμού τους σε μηχανήματα έργων.

 

ΤΕCNO PLASTICA HELLAS AE

Η εταιρεία μας εδρεύει στην Επαρχιακή Οδό Γιαννιτσών - Αξού Νομού Πέλ­λας και κατασκευάζει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, πλαστικούς κάδους απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων και όλων των τύπων ανακύκλω­σης (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), για οικιακά απορρίμματα και για απορρίμματα νοσοκομείων. Επίσης, παράγει πλαστικά παλετοκιβώτια για την αποθήκευση συσσωρευτών (μπαταρίες αυτοκινήτων κ.λπ.), για την αποθήκευση λυμμά­των από σφαγεία και αλλαντοβιομηχανίες, καθώς και για τη μεταφορά δερ­μάτων.

 

TOMRA Sorting GmbH

Η TOMRA Sorting Recycling έχει εδραιωθεί σε σχεδόν 80 αγορές παγκοσμί­ως και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών διαλογής για το διαχωρισμό ευρείας εκτάσεως πολύτιμων υλικών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πλα­στικά, μέταλλα και χαρτί από απόβλητα.

Τα συστήματα διαλογής της εταιρείας ανακτούν τεμάχια καθαρού υλικού, πα­ρέχοντας σημαντικά υψηλές αποδόσεις και αυξημένη αξία από κάθε εισαγό­μενο υλικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ειδικές λύσεις ανακύκλωσης για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

UNITRACK

Unitrack AEE από το 1999 είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέ­ας των προϊόντων JCB στην Ελλάδα & Αλβανία.

Υποστηρίζει περισσότερους από 10.000 πελάτες με καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τίρανα, ενώ παράλληλα διαθέτει αντιπροσώπους σε όλες τις μεγάλες περιφέρειες.

 

VERMEER ΕΛΛΑΣ ΕΕ

Η εταιρεία Vermeer Ελλάς ΕΕ είναι Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης Κατασκευαστικής Εταιρείας Vermeer Corporation για την Ελλάδα.

 

World Biogas Association International Conference

Η βιομηχανία βιοαερίου εξελίσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αλλά απαιτεί χάραξη πολιτικής και οικονομική στήριξη για να αναπτυχθεί και να ωριμάσει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή για να αναγνωρίσουμε τις τεχνολογίες βιοαερίου ως σημαντική λύση για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

www.myota.gr

Το www.myota.gr είναι ένα portal - ψηφιακό εργαλείο της Τοπικής Αυτο­διοίκησης το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή εργάζονται στους Ο.Τ.Α. και το οποίο παρέχει καθημερινή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους, χρηματοδοτικά προγράμματα, προσεχή fora καθώς και οποιαδήποτε διεργασία που αφορά την Αυτοδιοί­κηση.

 

ZΗIDΟU

H εταιρεία Ν. Ζυμπάς ΑΕ, με 45ετή δραστηριότητα στο χώρο του αυτοκινή­του, έχει αναλάβει την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα της Zhidou, της μάρκας αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ανήκει στο διεθνή όμιλο Geely (περιλαμβάνει τις Volvo, Lotus, London Taxi, Proton, κ.ά.).

 

ΑΛΦΑΝΕΤ ΑΕ

Alfanet AE αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής επώνυμου ανα­κατασκευασμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής και ένα ευρύ πελατολόγιο, καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, οι οποίοι επωφελούνται από τις ανταγωνιστικές μας λύσεις.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2014 στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο ρόλος της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, μέχρι την επαναχρησιμο­ποίηση και την προώθησή τους πίσω στην αγορά. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση όλων των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό τομέα (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δη­μόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το νέο πλαίσιο διαχείρισης και τις απαιτήσεις αυτού σε κάθε στάδιο.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΚΕΜ

Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτι­κής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2012 με 1 συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλω­σης και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από εξαετή λειτουργία (2013-2018), έχει στο δίκτυο της 45 Μονάδες Ανακύκλωσης σε 10 Περιφέρειες και 26 Περιφερειακές Ενότητες, καλύπτο­ντας το 45% της χώρας.

 

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ

Η ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ πρωτοπορεί στον τομέα της ανακύκλωσης μετάλλων για πάνω από 50 χρόνια.

Σήμερα, η ΑΝΑΜΕΤ, μαζί με έξι θυγατρικές εταιρείες και μία συνδεδεμένη, αποτελούν τον Τομέα Ανακύκλωσης της Viohalco, με παραγωγική δραστηρι­ότητα σε τέσσερις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αντικείμενο εργασιών που συνεχώς διευρύνεται, ο όμιλος των εταιρειών της ΑΝΑΜΕΤ ασχολείται με τη διαχείριση, επεξεργασία και εμπορία σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και σύνθετων υλικών, τη διαχεί­ριση μεταλλικού βιομηχανικού υπολείμματος, ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ, καθώς και την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου από διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνονται η καθαίρεση και περιβαλλο­ντική διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η διαγραφή και διαχείριση κάθε είδους αρχείων, καθώς και προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών για εταιρικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς.

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ από την ίδρυσή της το 1995, δραστηριοποιείται, έχοντας ως Στρατηγική επιλογή, την υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναπτύσσοντας δραστηριότητες στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Διαχεί­ρισης των Μετακινήσεων, της Τοπικής Ανάπτυξης και της διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων.

 

ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ

H ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ, ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό:

Α) την αντιπροσώπευση και εμπορία εξειδικευμένων μηχανημάτων, όπως:

 • Μηχανήματα καθαρισμού δρόμων.
 • Ειδικά μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης επιφανειών.
 • Oχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων.
 • Ολοκληρωμένες μονάδες απορρύπανσης, απομόλυνσης και αποκατάστασης επιφανειών με τη χρήση κορεσμένου ατμού (αφαίρεση επικολλημένων τσιχλών, αφισών κ.λπ. από πάσης φύσεως επιφάνειες).
 • Μηχανήματα αφαίρεσης συνθημάτων, ρύπων και γκράφιτι από ευαίσθητες επιφάνειες.
 • Ειδικά πυροσβεστικά μηχανήματα.
 

ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ προ­σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν το χώρο της ανακύκλωσης – διαχείρισης αποβλήτων.

Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε συστήματα ανακύκλωσης και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και προσφέρει μια πλήρη γκάμα εξοπλισμού σε συνερ­γασία με Ευρωπαϊκούς Οίκους, έχοντας τη δυνατότητα να δώσει λύσεις από το στάδιο του σχεδιασμού ως την τελική υλοποίηση.

 

ΙΩΑΝΝΟΥ Σ - Ν ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΟΕ - RENOVOIL

H RENOVOIL ιδρύθηκε το 2008 και ξεκίνησε σαν μια εταιρεία ανακύκλωσης ζωικών και φυτικών ελαίων των τηγανελαίων προς παραγωγή βιοντίζελ. Έδρα της εταιρείας είναι το 12ο ΧΜ ΕΟ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείτε σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα και συνεργάζεται με πάνω από 450 σημεία συλλογής τα οποία είναι ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφενεία, νοσοκομεία, υπεραγορές.

 

ΒΟΩΤΗΣ ΑΕ

Η Wootis SA λειτουργεί από το 2014 ως πάροχος υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακροχρόνια συνερ­γασία της με γερμανικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, παρέχει πλέον υπηρεσίες Full Asset Management σε φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκατα­στάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την 24ώρη τηλεπαρακολούθη­ση της εγκατάστασης, τη συντήρηση και επισκευή του πάρκου καθώς και την τεχνική και οικονομική διαχείριση της εγκατάστασης.

 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει πληθυσμό ~ 150.000 κατοίκους και καλύπτει έκταση ~ 2.400 km2.

 

ΔΕΗ ΑΕ / ΚΔΕΠ

Το Κέντρο Δοκιμών έρέυνών Και Προτυπών (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιεί- ται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔέΗ αέ, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔέΗ πελάτες.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου 
ΔέΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξο- πλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξο- πλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Η Σάμος είναι το κοντινότερο στα τουρκικά παράλια ελληνικό νησί.

Η απόσταση 1.300 μέτρων που χωρίζει Ευρώπη και Ασία είναι γνωστή από την αρχαιότητα ως «Επταστάδιος πορθμός».

Διοικητικό κέντρο του νησιωτικού δήμου είναι η πόλη της Σάμου (Βαθύ). Το Καρλόβασι, είναι το δεύτερο σε μέγεθος αστικό κέντρο, όπου έχει την έδρα της η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πυθαγόρειο αποτελεί ιστορικό δήμο του νησιού, καθώς εκεί είχε αναπτυχθεί η αρχαία πόλη της Σάμου. ΟΜαραθόκαμπος είναι η τέταρτη σε μέγεθος κωμόπολη, στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Κέρκη. Συνολικά 33 μικρά και μεγά­λα χωριά, με έντονο τοπικό χρώμα, αλλά και πολλοί μικροί οικισμοί, απλώ­νονται από τα παράλια του νησιού έως την ενδοχώρα, στην οποία δεσπόζουν οι δύο ορεινοί όγκοι, ο Καρβούνης (υψ. 1.153 μ.) και ο Κέρκης (υψ. 1.443 μ.)

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης)

Αθήνακαθαρή στην πράξη

Στα πλαίσια εφαρμογής του στρατηγικού μας στόχου για τη μείωση των σύμ­μεικτων απορριμμάτων μέχρι το 2020 και την εξάλειψή τους μέχρι το 2030, η υπηρεσία μας προωθεί την ανακύκλωση συσκευασιών μέσω των μπλε κάδων, τη διαλογή στην πηγή των σύμμεικτων απορριμμάτων και από την 01/07/2018 εφαρμόζει πιλοτικά την αποκομιδή βιοαποβλήτων στις λαϊκές αγορές. Με την παραλαβή των 4.500 νέων καφέ κάδων κομποστοποίησης, η δράση θα επεκταθεί και στους χώρους εστίασης, σε ξενοδοχειακές μονάδες, στα μεγάλα οπωροπωλεία, συμπεριλαμβανομένης της Βαρβακείου Αγοράς και σε μεγάλες αλυσίδες των υπεραγορών (supermarkets).

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Ασπρόπυργος βρίσκεται γύρω στα 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Ελευσίνας. Εκτός από τον κεντρικό αστικό πυρήνα (συνοικία Ασπροπύργου), υπάρχουν και οι συνοικίες Γκορυτσά, Φούσα, Ρουπάκι και Νεόκτιστα. Στην παράκτια ζώνη, νότια της συνοικίας Ασπροπύργου βρίσκεται η συνοικία Λαιμός – Λουζιτάνια και η παραλία. Η τελευταία απλώνεται προς τα δυτικά μέχρι τη χαλυβουργική που εντάσσεται στον όμορο Δήμο Ελευσίνας.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Τα Βριλήσσια βρίσκονται στη βορειοανατολική Αττική, στις υπώρειες του Όρους Πεντελικού, από το οποίο πήραν και το όνομά τους (στην αρχαιότη­τα το Πεντελικό ‘Ορος ονομαζόταν Βριλησσός) και έχουν έκταση 3.600 km2. Αρχικά ήταν συνοικισμός του Δήμου Χαλανδρίου και μαζί αποτελούσαν τμή­μα της ευρύτερης περιοχής «Πάτημα». Το 1949 αποσπάστηκαν από το Δήμο Χαλανδρίου και έγιναν ξεχωριστή Κοινότητα, ενώ από το 1990 αποτελούν Δήμο.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος Γαλατσίου καταλαμβάνει έκταση 4 τ. χλμ. και βρίσκεται περίπου 4 χλμ. βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Έχει μέσο υψόμετρο 200 μ. και πλη­θυσμό 59.345 κατοίκους. Δήμαρχος Γαλατσίου από το 2014 είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος.

Τα πιο γνωστά αξιοθέατα και σημεία του Γαλατσίου είναι:

Η Ομορφοκκλησιά, βυζαντινός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος χτίστηκε τον 12ο αιώνα και διαθέτει σπάνιες τοιχογραφίες, ενώ γύρω από τον ναό έχουν βρεθεί αρχαία λείψανα του 5ου- 4ου αιώνα π.Χ., όπου πιστεύεται ότι υπήρχε αρχαίο νεκροταφείο. Η Ομορφοκκλησιά ανοίγει μια φορά το χρόνο, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, οπότε πραγματοποιείται λιτα­νεία της εικόνας του αγίου και Λειτουργία. 

 

ΔΗΜΟΣ KAΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Καρπενήσι. Είναι ορεινός δήμος και η έκταση του είναι 950 τ. χλ. και ο μόνιμος πληθυσμός του 13.105 κάτοικοι.

Στο κέντρο της Ελλάδας, περιτριγυρισμένος από δάση και ψηλά βουνά, ο Δήμος Καρπενησίου προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης, δράσης και περιπέτειας, ξεκούρασης και χαλάρωσης, 365 ημέρες το χρόνο.

Ιστορικά μνημεία, λαογραφικά μουσεία, μοναστήρια και εκκλησίες ανέγγι­χτες από το χρόνο βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον.

 

ΔΗΜΟΣ KAΤΕΡΙΝΗΣ

Ο Δήμος Κατερίνης κείται στην Πιερική πεδιάδα, ανάμεσα στον Όλυμπο και στον Θερμαϊκό κόλπο, σε υψόμετρο 14 μέτρων. Ο Δήμος έχει πληθυσμό που πλησιάζει τις 100.000 χιλιάδες. Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Θεσσα­λονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί επικερδές κατά τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξή της. Είναι προ­σβάσιμη μέσω του εθνικού οδικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, καθώς και της Εγνατίας Οδού από βορρά. Εξυπηρετείται από εθνικό και επαρχιακό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και από υπεραστικό ΚΤΕΛ.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Η Μήλος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων και απέχει 86 ναυτικά μίλια από την Αθήνα και περίπου 50 ναυτικά μίλια από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Έχει επιφάνεια 158 τετραγωνικά χλμ., ακτογραμ­μή 126 χλμ., 5.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 30.000, 7 πανέμορφα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολλούς παρα­δοσιακούς, παραθαλάσσιους οικισμούς.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ο τόπος, η ιστορία, η παράδοση, η φύση, οι άνθρωποι σας καλωσορίζουν στο Δήμο Μονεμβασίας.

Με τη συνείδηση του πλούτου της κληρονομιάς μας:

Πολιτιστική κληρονομιά: Το πνευματικό και το ιδεολογικό υπόβαθρο της Μο­νεμβασίας.

«Περιώνυμον άστυ» το ονομάτισαν «νεφοσκεπές οχυρό της Ρωμιοσύνης», η ευγένεια της βυζαντινής μεγαλοπρέπειας: η Καστροπολιτεία της Μονεμ­βασίας, το « πέτρινο καράβι» του Γιάννη Ρίτσου, το σταυροδρόμι των πολιτι­σμών ανά τους αιώνες.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι αστικός δήμος, με πληθυσμό 120.000 κα­τοίκων. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής Νοτίου Τομέα.

Οι κύριες εμπορικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των διοικητι­κών του ορίων χαρακτηρίζονται «ήπιες» και ανήκουν στην πλειοψηφία τους στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες – εστίαση – εμπόριο).

Ο Δήμος διαθέτει δημοτική συγκοινωνία με νέας αντιρρυπαντικής τεχνο­λογίας οχήματα, ενώ μέσω του τράμ υπάρχει εύκολη πρόσβαση τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο παραλιακό μέτωπο.

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣIΘΙΟΥ

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί τον κατεξοχήν ορεινό δήμο της Κρήτης με υψόμετρο που κυμαίνεται από 800 μ. έως 2.148 μ. και αποτελεί­ται από 11 τοπικές κοινότητες με 16 χωριά να βρίσκονται περιμετρικά του οροπεδίου σε ένα δακτύλιο 24 χλμ. Διοικητική πρωτεύουσα του δήμου είναι το Τζερμιάδων και απέχει 25 χλμ. από τα Μάλια, 50 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου και 40 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Περιστερίου βρίσκεται στην δυτική πλευρά του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η έκταση του είναι 10,05 km2 και ο συνολικός πληθυσμός του ανέρ­χεται σε 139.981 μόνιμους κατοίκους. 0 πληθυσμός που διαμένει μόνιμα στην πόλη, είναι πολύ μεγαλύτερος (περίπου 400.000 κάτοικοι).

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ο ενιαίος Δήμος Ρόδου προέκυψε το 2011 μέσω του προγράμματος «Καλ­λικράτης» από τη συνένωση των 10 Καποδιστριακών Δήμων του νησιού. Έχει έκταση 1.407,94 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόνιμο πληθυσμό 115.490 και de facto πληθυσμό 150.000.

Η Ρόδος είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο και πολυ­πληθέστερο νησί της Περιφέρειας.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμος Φυλής βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και απαρτίζεται από τις Δημοτικές Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής.

Έχει πληθυσμό 46.000 κατοίκους (βάσει της Απογραφής του 2011) και συνο­λική έκταση 109 km². Πρόκειται για έναν περιαστικό δήμο που περιλαμβά­νει τμήματα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας (έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό Δρυμό από το 1961).

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαλανδρίου αποτελεί έναν από τους ομορφότερους και μεγαλύ­τερους δήμους της Αττικής με πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.0000 κατοί­κους και έκταση περίπου 11.000 τ.μ. Ανήκει στην περιφερειακή ενότητα του βόρειου τομέα Αττικής. Αποτελεί σημαντικό προάστιο των Αθηνών και δια­κρίνεται για το άρτιο ρυμοτομικό του σχέδιο, το εκτενές δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και για τη μακρά παράδοση των κατοίκων του στο εμπόριο. Στην πόλη δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στο τομέα της εστίασης και των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βρίσκεται η έδρα πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η IBM, η KPMG, η GlaxoSmithKline, η Vodafone κ.ά. Αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής δραστηριότητας είναι η μετακίνηση στην πόλη 15.000 ανθρώπων κάθε ημέρα.

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑ Ρόδου) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συ­ντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του 1069/80, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετι­κών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑAΕ

Το 2003 συστήθηκε η «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανα­τολικής Μακεδονίας Θράκης» με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΕ».

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενιαία και σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο δια­χείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Δήμων της ενιαίας διαχειριστι­κής ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.). Σήμερα η εταιρεία έχει τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και λειτουργεί ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Π.Α.Μ.Θ.

 

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι 12 Δήμοι της περιφέρειας με το με­τοχικό κεφάλαιο να κατανέμεται σε αυτούς αναλογικά με την παραγωγή των απορριμμάτων τους.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την λει­τουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αποτελείται από δέκα (10) Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και μία Κεντρική Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες λειτουργεί ως αστική εταιρεία μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Δήμο Δωρίδος. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει 45 Δήμους μέλη, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, με φυσικές και τεχνητές λίμνες.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Φο.Δι.Σ.Α.

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δημιουρ­γήθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Θήβας και γεωγραφική περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα. Η Δικτύωση των Φο.Δ.Σ.Α. είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, αφού μέσα από έναν οριζόντιο σχεδιασμό που αφορά την ενημέρωση, εκπαίδευση, μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τη κοινή δράση θα αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά τα ανα­μενόμενα προβλήματα, καθώς και τη διαχείριση των σύνθετων έργων.

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Ε.Μ. Πολυτεχνείου έχει στόχο:

 • Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξι­οποίησης, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, είναι το ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Δικτύου Ενεργειακής Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Columbia. Ιδρύθηκε το 2008 από το Πανεπιστήμιο Columbia και τον πρόεδρο του δικτύου Καθηγητή Nick Themelis σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλα πανε­πιστήμια και οργανισμούς, όπως η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Ενεργειακής Διαχείρισης Αποβλήτων (CEWEP).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δη­μοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρή­σεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.100 συμβε­βλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΜΥΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) ιδρύθηκε το 2010 και είναι ο μόνος συλλογικός πανελλαδικός εκπρόσω­πος του κλάδου των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στην Ελλάδα (<15 ΜW). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών (EREF).

Μέλη του ΕΣΜΥΕ είναι νομικά, φυσικά πρόσωπα και φορείς που δραστη­ριοποιούνται σε όλο το φάσμα της διαδικασίας ανάπτυξης της μικροϋδροη­λεκτρικής ενέργειας, όπως επενδυτικοί φορείς, μελετητές, κατασκευαστές εξοπλισμού, επιστημονικοί φορείς αλλά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτού­τα. Σήμερα, ο ΕΣΜΥΕ αριθμεί 137 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν περίπου 150 MW έργων σε λειτουργία, ήτοι το 65% της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου πανελλαδικά.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) είναι σωμα­τείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστήθηκε αποκλειστικά από παρα­γωγούς βιοαερίου. Στα 25 μέλη του συγκαταλέγονται 21 από τις 26 συνολικά εν λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες Βιοαερίου του γεωργοκτηνο­τροφικού τομέα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 20 MW (από τα 24 συνολικά του τομέα).

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί την πύλη για την είσοδο στη γερμανική αλλά και διεθνή αγορά και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας πάνω από 90 χρόνια.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2004, ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων.

Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και από το 2004 μέχρι σήμερα, εφαρμόζο­ντας το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της, έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών και δράσεων, με αποτέλεσμα να λειτουργεί και να συνεργάζεται με 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα, εταιρείες λιπαντικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 97% της ελληνικής αγοράς, 42 συλλέκτες που καλύπτουν το σύ­νολο Συλλογής ΑΛΕ της χώρας, 8 εταιρείες αναγέννησης λιπαντικών στις οποίες προωθείται το σύνολο (100%) των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ, πλέον των 37.000 Σημείων Συλλογής καταγεγραμμένα, ολοκληρωμένο δί­κτυο συλλογής ΑΛΕ από την Νησιωτική Ελλάδα.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, εργαζόμαστε με όραμα, σχέδιο και μεθοδικότητα, με επιστημονική επάρκεια και τεχνο­κρατική γνώση, προκειμένου να θέσουμε το νησί μας στον αστερισμό της κυκλικής οικονομίας. Προγραμματίζουμε τη διαχείριση των αποβλήτων του τόπου μας με γνώμονα τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την εθνική νομοθεσία, τον περιφερειακό σχεδιασμό και σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος της Κρήτης. Η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αξιοποίηση των απορριμμάτων, η προώθηση της κυκλι­κής οικονομίας είναι στόχοι ζωτικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξή μας.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦoΔΣΑ Λάρισας) είναι ο θεσμοθετημένος από την ελληνική πολιτεία Α/βαθμιος Φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ως μέλη του τους 7 Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διοικείται από τον Πρόε­δρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου με έδρα το ιστορικό κτίριο της οδού Κορω­ναίου 9, ιδρύθηκε το 1918 και αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχοντας ως μέλη 24.000 ενεργές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών, της Μεταποίησης, των Εξαγωγών και του Τουρισμού.

 

ΕΠΤΑ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)

Η ΕΠΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδι­ωτικούς φορείς, στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης από το 1995.

 

ΗΛΕΚΤΡΑ Energy - START UP

Η ΗΛΕΚΤΡΑ Energy είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία εργάζεται για ένα βιώσιμο και συμμετοχικό ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα και τη νότια Ευρώπη. Ένα ενεργειακό σύστημα όπου οι πολίτες έχουν κεντρικό ρόλο!

 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες με τεχνογνωσία στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, του μεγαλύτερου ομίλου υποδομών στην Ελλάδα με δραστηριότητες σε περισσότερες από 25 χώρες. Με καθετοποιημένη λειτουργία, η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλω­νάς», με το διακριτικό τίτλο Ι.Ο.ΑΣ. «ΠάνοςΜυλωνάς» συστάθηκε το Μάιο του 2005 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση δρα­στηριοτήτων σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια, όπως η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη των τρο­χαίων ατυχημάτων.

 

KENTΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)

Η αρχική Ένωση ιδρύθηκε με το ψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1927, του Α’ Συνεδρίου δημάρχων της Ελλάδος. Με τα άρθρα του καταστατικού ρυθμιζό­ταν ο σκοπός της Ένωσης, η διοίκηση και η οργάνωσή της, ενώ τέθηκαν οι βασικοί κανόνες για τους πόρους και για τη διαχείρισή της.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό συντονιστικό κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ­γειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE).

 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AE

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, κατά την διάρκεια της 18χρονης ζωής της, σχεδίασε, κατα­σκεύασε και λειτούργησε πάνω από 100 έργα προστασίας περιβάλλοντος. Πάνω από 40 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, πάνω από 30 ΧΥΤΑ, 10 δι­υλιστήρια νερού, πολλές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, αποκαταστάσεις ρυπασμένων εδαφών αλλά και δεκάδες χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

NANOΔΟΜΗ Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Η NanoDomi δραστηριοποιείται στην προμήθεια, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε. όπως:

 

ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η εταιρεία ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά πάνω από 50 χρόνια.

Είναι εξειδικευμένη στα παρελκόμενα χωματουργικών μηχανημάτων όπως:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περι­φέρειας Στερεάς Ελλάδας «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» συστά­θηκε σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012. Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, στον οποίο συμμετέχουν 23 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και την λειτουργία των 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαί­ας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας). 

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ δραστηριοποιείται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατα­σκευή του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρι­κών σταθμών και υδραυλικών έργων.

 

ΠράσινοΣπίτι & Κτίριο

Το περιοδικό ΠΡΑΣΙΝΟ Σπίτι & Κτίριο από το 2011 και κάθε μήνα, καλύπτει όλη την αγορά της εξοικονόμησης και της ενέργειας. Γλιτώστε λεφτά, Smart Building, Ανανεώσιμες πηγές, Net metering, Συστήματα θέρμανσης-ψύξης & Κτιριακή Αναβάθμιση οι βασικές στήλες του.

Το 4green.gr (το site του περιοδικού) αποτελεί το απόλυτο Portal ενημέρω­σης με πάνω από 150.000 επισκέψεις / μήνα). Ενώ δυναμική είναι και η πα­ρουσία του στα Social media (με 25.000 ακόλουθους)!

 

ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)

Η εταιρεία ΣΑΛΦΩ & ΣυνεργάτεςΑΕ ιδρύθηκε το 1994 στην Αθήνα. Εί­ναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων μηχανικών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, ανάπτυξης και μελετών τεχνικών έρ­γων, που καλύπτουν όλα τα είδη ανάπτυξης, υποδομών και κτιρίων μεγάλης κλίμακας. Για πάνω από δύο δεκαετίες, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβού­λων Μηχανικών στην Ελλάδα, με προσωπικό άνω των 400 ατόμων και με διεθνή γραφεία και μεγάλα έργα παγκοσμίως.

 

ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για την ανακύκλω­ση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας και Μαγνησίας.

Το σύστημα αδειοδοτείται και ελέγχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανα­κύκλωσης.

 

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε από 93 μετόχους που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, με έδρα και γεωγραφική εμ­βέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

Εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

 

ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

To Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με το διακριτι­κό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ AΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου οχημάτων και βιομηχανίας.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (σ.π.α.π.)

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντε­λικού (Σ.Π.Α.Π.) είναι ΝΠΔΔ, ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 και σήμερα τον απαρτίζουν οι εξής 12 Δήμοι: Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Δι­ονύσου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μαραθώνα, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σπάτων - Αρτέμιδος, Χαλανδρίου. Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπλαση του βουνού μέσω της πρόληψης, καταστολής, ανά­πλασης των ζημιών από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κα­θώς και η αναγέννηση των κατεστραμμένων τμημάτων του βουνού. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτό­χρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα διατηρούν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στον σύνδεσμο πε­ριλαμβάνονται εταιρείες με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW.

 

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press

Η ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press εκδίδει 7 μηνιαία περιοδικά, με ισάριθμα ενη­μερωτικά site στο διαδίκτυο και άλλες ειδικές εκδόσεις.

Διαθέτει δικό της ατελιέ, που πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυ­ψη κάθε είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης των πελατών της αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ.

 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΒΕΕ (ATC) δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλι­κών εξαρτημάτων και κατασκευών από το 1980 μέχρι σήμερα.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων μας είναι η μελέτη και η κατασκευή:

 • Εξαρτημάτων για δίκτυα Ηλ. Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιών.
 • Εξαρτημάτων Ηλεκτροκίνησης.
 • Εξοπλισμού υπαιθρίων χώρων πόλεων.
 • Εξοπλισμού και συστημάτων ανακύκλωσης.
 • Συστημάτων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Σφυρήλατων και χυτών μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και εξατομικευμένων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
 

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ K. ΑΦΟΙ ΟΕ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΟΕ είναι πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην εμπορία και επισκευή μηχανημά­των ανακύκλωσης μετάλλων (scrap). Με γνώμονα την αμεσότητα και την ευθύτητα, την ποιότητα και την υπεύθυνη πώληση επωνύμων μηχανημάτων έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών αλλά και των προμηθευτών της.

 

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ

Ιδρύθηκε το 1970 και εδρεύει στο Βόλο στην κεντρική Ελλάδα.

 

 

ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Στην Υδάτωρ φροντίζουμε το νερό

Από το 1969, προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με το νερό και τα λύματα. Συνεργαζόμαστε με εργοστάσια τα οποία παράγουν προϊόντα αυστη­ρών προδιαγραφών και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Κατασκευά­ζουμε πυροσβεστικά και πιεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Επιλέγουμε και προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις οι οποίες είναι ενεργειακά αποδοτικές και έχουν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύ­πωμα. Επισκευάζουμε και συντηρούμε όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε με εκπαιδευμένους μηχανικούς και τεχνίτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες των κατασκευαστών τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στους χώρους όπου τα προϊόντα μας είναι τοποθετημένα.

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΙΟΙ Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Η Υδροηλεκτρική είναι κατασκευαστική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1968.

Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της επεξεργασίας του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων. Ειδικότερα σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά τυποποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων καθώς και μονάδες φίλτρανσης του νερού για την ύδρευση, την άρδευση και την βιομηχανία.

 

Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Φο.Δ.Σ.Α., ο πρώτος και ο μοναδικός πανελλαδικά Περιφερειακός Φο­ρέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποτελεί οδηγό για το σύνολο των αντίστοιχων Φορέων σε όλη τη χώρα, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στε­ρεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Κύρια αρμοδιότητά του είναι η λειτουργία και διαχείριση 11 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης, που εξυπηρετούν πληθυσμό 2.000.000 πολιτών, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

 

ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ είναι Τεχνική/Μελετητική Εταιρεία ει­δικευμένη σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα δε στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 10/2/1997, με έδρα τον Πειραιά και σήμερα η έδρα της βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην Αθήνα.

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ παρέχει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών σε Υπηρεσίες Συμβούλου, Σχεδιασμό και Διαχείριση Έργων και είναι εξει­δικευμένη σε Έργα Προστασίας του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ). Το πε­λατολόγιό μας περιλαμβάνει Υπουργεία, Δήμους, ΦοΔΣΑ, Περιφέρειες και Ιδιωτικές Εταιρείες.

 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Α.Η.Η.Ε.» εγκεκρι­μένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης «Ε.Ο.ΑΝ.», επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σκοπός του συστήματος είναι η εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή η οργάνω­ση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε., με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ηλε­κτρονικά απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2024