Κατηγορίες

Διοργανώτρια εταιρεία


Newsletter
Εγγραφείτε για άμεση και συνεχή ενημέρωση

Εκθέτες

Στην έκθεση Verde.tec μπορούν να λάβουνε μέρος ως εκθέτες:

  • Πε­ρι­φέ­ρειες, Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ενώ­σεις Δή­μων, Δή­μοι, Ανα­πτυ­ξια­κοί Σύν­δε­σμοι, ΔΕΥA, ΦΟΔΣΑ.

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

  • Απο­κα­τά­στα­ση Πε­ρι­βάλ­λο­ντος – Τε­χνο­λο­γί­ες Αιχ­μής & Εξοι­κο­νό­μη­ση Ενέρ­γειας.
  • Ανα­νε­ώ­σι­μες Πη­γές Ενέρ­γειας.
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
  • Ανα­κύ­κλω­ση Προϊόντων και Υλικών.
  • Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
  • Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων.
  • «Πρά­σι­νη» Βιο­μη­χα­νία, Μη­χα­νή­μα­τα, Ερ­γα­λεία & Εξο­πλι­σμός.
  • Ηλεκτροκίνηση.
 
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 2024

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2024