Κατηγορίες Εκθεμάτων


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Στην νέα διεθνή έκθεση “Verde.Tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος που διοργανώνεται στο MEC από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2020 θα συμμετέχουν εκθέτες, οι εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

  • Δήμοι, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, ΔΕΥA, ΦΟΔΣΑ και αυτοδιοικητικοί φορείς του εξωτερικού
  • Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχμής & Εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • Κατασκευές και επισκευές κτηρίων.

  • Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων.

  • «Πράσινη» Βιομηχανία, μηχανήματα, εργαλεία & εξοπλισμός.

  • Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασμού.

  • Αυτοκινούμενα οχήματα & μηχανήματα.