Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Ημέρες και ώρες Λειτουργίας


Η 4η διε­θνής έκ­θε­ση ‘‘Verde.tec 2022 Τε­χνο­λο­γί­ες Πε­ρι­βάλ­λο­ντος‘‘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 2022 στο Mε­σο­γεια­κό Eκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο (Μ.Ε.C.) στην Παια­νία.

• Παρασκευή

18 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Σάββατο

19 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Κυριακή

20 Μαρτίου

10.00 - 19.00


Εκτύπωση στις 24/07/2021
Από την ιστοσελίδα verde-tec
www.verde-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=6