Πληροφορίες Συμμετοχής


logoExposystem.png

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 301, ΠΑΙΑΝΙΑ-ΜΕC ΑΘΗΝΑ

 

 

 

Αγαπητοί εκθέτες,

Με το παρόν έντυπο, σας ενημερώνουμε για τις extra παροχές, καθώς και για τα στοιχεία δομής και εξοπλισμού τα οποία είναι στη διάθεσή σας.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των δελτίων παραγγελίας με σκοπό την άμεση και προγραμματισμένη εξυπηρέτησή σας στο χώρο της έκθεσης. Στην περίπτωση αποστολής του δελτίου και κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού η παράδοση του περιπτέρου πραγματοποιείται ολοκληρωμένη. Στην περίπτωση αποστολής μόνο του δελτίου παραγγελίας, με την άφιξή σας στον εκθεσιακό χώρο και την εξόφλησή του, παραδίδουμε τον εξοπλισμό στο χώρο του περιπτέρου σας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποστείλετε fax, εξυπηρετήστε από την παρακαταθήκη εξοπλισμού με σειρά προτεραιότητας, χωρίς να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια όλων των αντικειμένων.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή τόσο της προετοιμασίας, όσο και της λειτουργίας της έκθεσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

 

Ευχαριστώ,
Για την EXPOSYSTEM SA

 

 

 


Ιζαμπέλα Κουχ
Υπεύθυνη Γραφείου MEC

 


Εκτύπωση στις 28/10/2020
Από την ιστοσελίδα verde-tec
www.verde-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=19&export=html